Anunțuri

Publicație de vânzare imobiliară II în dosarul de executare  nr. 853/EX/2022

Proces-verbal de amânare a vânzării imobiliare în cadrul dosarului de executare 853/EX/2022

Publicație de vânzare imobiliară II  în dosarul de executare nr 853/EX/2022

Publicație de vânzare imobiliară în dosarul de executare nr. 853/EX/2022

Anunț licitație închiriere spațiu farmacie

Anunț licitație publică – vânzare teren intravilan și extravilan

Anunț licitație publică – închiriere spatiu comercial

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – Licitația I

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – Construire parc fotovoltaic

Reprezentare grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică UAT Socodor

Anunț privind finalizarea sistemului informatic  integrat de cadastru și carte funciară (întabulare gratuită)

Anunț privind consultarea publică cu referire la actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Socodor, județul Arad

Publicație de vânzare nr. 108/2019 și 829/2020 (conexat) – Licitația a III-a

Publicație de vânzare nr. 108/2019 și 829/2020 (conexat) – Licitația a II-a

Publicație de vânzare nr. 1 privind dosar execuțional nr. 108/2019 și 829/2020 (conexat)

Publicație de vânzare nr. 108/2019 – Licitația a VII-a

Anunț privind vânzarea bunurilor imobilie/ansamblului de bunuri imobile nr. A_ETM-3141 din 22.06.2020

Publicație de vânzare nr. 108/2019 – Licitația a V-a

Anunț – privind fenomenul de secetă pedologică!

Publicație de vânzare nr. 108/2019 – Licitația a IV-a – RELUATĂ

Anunț privind proiectele de hotărâre ședința ordinară

Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de natură contractuală, muncitori necalificați în cadrul Serviciului de deszăpezire și întreținere spații verzi.

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile din executare silita – ANAF

Completare anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector, categoria – funcționar public de execuție, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Financiar contabil, impozite și taxe.

Completare anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, categoria – funcționar public de execuție, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Agricol.

Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, categoria-funcționar public de execuție, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe.

Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, categoria-funcționar public de execuției, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Agricol.

Anunț privind „Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală, în comuna Socodor, județul Arad-faza SF” – după ședința colectivului de analiză tehnică (CAT).

Anunț privind „Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală, în comuna Socodor, județul Arad – faza SF”

Memoriu de prezentare  pentru proiectul: „Realizarea sistemului de producșie și distribuție a enegriei termice pe bază de energie geotermală, în comun Socodor, județul Arad”

Anunț amenajament pastoral pentru comuna Socodor, județul Arad – 09.01.2019.

În atenția crescătorilor de albine!

Anunț licitație pentru spațiu având ca destinația de birouri.

Anunț licitație pentru spațiu având ca destinație activități economice.

Anunț licitație pentru spațiu având ca destinație cabinet stomatologic.

Anunț solicitare de la A.B.A. Crișuri Ooradea aviz  pentru “Realizarea sistemului de producţie şi distribuţie a energiei termice pe baza de energie geotermală în comuna Socodor, judeţul Arad”.

ANUNȚ MEDIU – JURA BOGDAN IOAN

Anunțuri angajare

Organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, a unui post temporar vacant de Inspector I de specialitate, gradul asistent, personal contractual, în cadrul Compartimentul implementare proiecte nerambursabile. 

Organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de natură contractuală, muncitor necalificat, în cadrul Serviciului de deszăpezire și întreținere spații verzi.

Raportul final al concursului -șef Serviciu voluntar pentru Situații de Urgență – Socodor

Rezultatul probei de interviu

Rezultatul probei scrise 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere – șef Serviciu voluntar pentru Situații de Urgență – Socodor

Anunt examen promovare in grad profesional

Anunț concurs șef Serviciu voluntar pentru Situații de Urgență – Socodor

Bibliografie concurs.., a unui post temporar vacant de Inspector