Publicații de căsătorie

Informații utile

Ajutor minims tomate 2020

 • Documente necesare:
  • cerere de înscriere în program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
  • registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
  • copie B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică;
  • copie a atestatului de producător, valabil la data depunerii;
  • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociaților și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al-a împuternicitului presoană fizică, după caz;
  • dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  • adeverință în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant, începând cu data îmtrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de  folosință asupra terenului în cauză;
  • declarație pe propria răspundere, conform medelelor prevăzute în anexa nr. 3;
  • copie a filelor din Registrul Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele deținute și cultivate în sere, solare și alte spații protejate;
  • declarație de consimțământ;
  • notificare verificare la începutul rodirii/la data începerii recoltării tomatelor în vederea valorificării.

Informare MINIMIS usturoi

Programul de minimis pentru lână – 2019

Tabel nominal cu fermierii din localitatea Socodor, programați să depună cererea pentru subvenția APIA, în campania 2019 

Informare a Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad cu privire la virusul West Nile.

Informare pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, repsectiv a reprezentanților legali.

În atenția fermierilor! Adresa privind evaluarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice nefavorabile. 

Informare – în atenția solicitanților de pașaport

Dosare de ședință 2019

Dosar ședință ordinară din 31 ianuarie 2019

Dosar ședință ordinară din 28 februarie 2019

Dosar ședința extraordinară din 24 iulie 2019

Dosar ședința ordinară din 30 august 2019

Dosar ședința ordinară din 30 septembrie 2019

Dosar ședința ordinară din 31 octombrie 2019

Dosar ședința ordinară din 29 noiembrie 2019

Dosar ședința ordinară din 27 decembrie 2019

Font Resize
Contrast