Informații utile

Licitație rețele gaz

Anunț de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a Serviciului public de distribuție gaze naturale în comunele Socodor, Grăniceri și Pilu, județul Arad

Anunț concesiune

Bugete aprobate anul 2023

Publicații de căsătorie