Comunicări Legea 17/2014

Plan Urbanistic General – Socodor

 

 

 

 

 

Anunțuri

Anunț privind finalizarea sistemului informatic  integrat de cadastru și carte funciară (întabulare gratuită)

Anunț privind consultarea publică cu referire la actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Socodor, județul Arad

Publicație de vânzare nr. 108/2019 și 829/2020 (conexat) – Licitația a III-a

Publicație de vânzare nr. 108/2019 și 829/2020 (conexat) – Licitația a II-a

Publicație de vânzare nr. 1 privid dosar execuțional nr. 108/2019 și 829/2020 (conexat)

Publicație de vânzare nr. 108/2019 – Licitația a VII-a

Anunț privind vânzarea bunurilor imobilie/ansamblului de bunuri imobile nr. A_ETM-3141 din 22.06.2020

Publicație de vânzare nr. 108/2019 – Licitația a V-a

Anunț – privind fenomenul de secetă pedologică!

Publicație de vânzare nr. 108/2019 – Licitația a IV-a – RELUATĂ

Anunț privind proiectele de hotărâre ședința ordinară

Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de natură contractuală, muncitori necalificați în cadrul Serviciului de deszăpezire și întreținere spații verzi.

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile din executare silita – ANAF

Completare anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector, categoria – funcționar public de execuție, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Financiar contabil, impozite și taxe.

Completare anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, categoria – funcționar public de execuție, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Agricol.

Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, categoria-funcționar public de execuție, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe.

Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, categoria-funcționar public de execuției, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Agricol.

Anunț privind „Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală, în comuna Socodor, județul Arad-faza SF” – după ședința colectivului de analiză tehnică (CAT).

Anunț privind „Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală, în comuna Socodor, județul Arad – faza SF”

Memoriu de prezentare  pentru proiectul: „Realizarea sistemului de producșie și distribuție a enegriei termice pe bază de energie geotermală, în comun Socodor, județul Arad”

Anunț amenajament pastoral pentru comuna Socodor, județul Arad – 09.01.2019.

În atenția crescătorilor de albine!

Anunț licitație pentru spațiu având ca destinația de birouri.

Anunț licitație pentru spațiu având ca destinație activități economice.

Anunț licitație pentru spațiu având ca destinație cabinet stomatologic.

Anunț solicitare de la A.B.A. Crișuri Ooradea aviz  pentru “Realizarea sistemului de producţie şi distribuţie a energiei termice pe baza de energie geotermală în comuna Socodor, judeţul Arad”.

ANUNȚ MEDIU – JURA BOGDAN IOAN

Comunicate

Bugetul Comunei Socodor şi excedentul bugetar în dezbatere publică

Primăria Comunei Socodor organizează în data de 30.03.2021, ora 15:00, la sediul instituției din localitatea Socodor, nr. 1, județul Arad, dezbaterea publică a Proiectului privind Bugetul de venituri şi cheltuieli, respectiv cel privind repartizarea excedentului bugetar al Comunei Socodor, pe anul 2021.

La această dezbatere sunt invitate să participe persoanele fizice şi juridice interesate, cu respectarea regulilor de distanțare fizică și  socială, impuse de pandemia de COVID-19 și a numărului maxim de 10 persoane, ce pot fi prezente în sala de ședință. Totodată, așteptăm, opiniile și sugestiile dumneavoastră, idei de proiect pentru bugetul anului 2021 la adresa de e-mail: socodor@gmail.com, până cel târziu în data de 30.03.2021, ora 10.00.

Colectare Selectivă

Colectează Selectiv prin programul „Plătești cât arunci”
 
Începând cu data de 18 ianuarie 2021 va începe noul programul de colectare selectivă a gunoiului denumit „Plătești cât arunci”,  care implică colectarea obligatorie pe cinci fracții a deșeurilor provenite de la gospodăriile locuitorilor comunei Socodor, după cum urmează:
 • deșeuri menajere se va colecta în saci de culoarea neagră, personalizați cu logo-ul „SOC – DEȘEURI MENAJERE”, aceștia având o capacitate de 120 litri.
  • Deșeurile menajere sunt totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla.
  • Exemple de deșeuri menajere: șervețelele umede, batistele din hârtie, alimente lichide (ex. lapte), resturi vegetale afectate de dăunători, scutece, ambalaje contaminate ș.a.
 • plastic și metal se va colecta în saci de culoare galbenă, personalizați cu logo-ul „SOC – PLASTIC și METAL”, aceștia având o capacitate de 120 litri.
  • SE COLECTEAZĂ: bidoane și cutii din plastic, caserole, folie de plastic, pungi, PET-uri, doze metal, conserve, folie de metal, tuburi de alimente,cuti de tomate ș.a.
  • NU SE COLECTEAZĂ: ambalaje din plastic ce nu pot fi curățate, deșeuri medicale (de exemplu: siringi folosite), polistiren, veselă sau tacâmuri, ș.a.
  • Exemplu de bună practică: Scoate dopul sticlei din plastic înainte de debarasare și economisește spațiu prin presarea acesteia.
 • hârtie și carton se va colecta în saci de culoare albastră, personalizați cu logo-ul „SOC – HÂRTIE și CARTON”, aceștia având o capacitate de 120 litri.
  • SE COLECTEAZĂ: reviste, ziare, maculatură, plicuri, cutii, cartoane de ouă, cutii de pizza, cutii de carton de băuturi (tetrapack) etc. Toate acestea se colectează uscate.
  • NU SE COLECTEAZĂ: hârtie și carton ce conțin reziduri de mâncare, hârtie de ambalat lucioasă, șervețele și hârtie de bucătărie folosite.
  • Exemplu de bună practică: Economisește spațiu prin împăturire deșeurilor din carton/hârtie, înainte de a le pune în sac! 
 • sticlă se va colecta în saci de culoare verde, personalizați cu logo-ul „SOC – STICLĂ”, aceștia având o capacitate de 120 litri.
  • SE COLECTEAZĂ: ambalaje de sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje de sticlă de la produse cosmetice etc.
  • NU SE COLECTEAZĂ: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură etc.
  • Exemplu de bună practică: Clătește ambalajele din sticlă înainte de debarasare.
 • compostor compact: se va distribui, în mod GRATUIT, fiecărei gospodării câte un astfel de recipient, unde se vor depozita resturile vegetale (iarbă, frunze), resturi ale fructelor/legumelor, resturi alimentare, în vederea realizări de compost, care prin fermentare va deveni îngrășământ natural.
  • Așezați compostorul pe o suprafața plană;
  • Contactul cu solul este important pentru aerisirea acestuia;
  • Nu folosiți compostorul pe astfalt sau beton;
  • Așezati-l sub soare – semiumbră, ferit de vânturi puternice.
  • Deșeul rezultat NU SE COLECTEAZĂ, acesta devenind, prin fermentație îngrășământ natural, ce poate fi utilizat în gradină, solarii sau sere!
 Sacii vor putea fi achiziționați de la sediul Primărie comunei Socodor, birou impozite și texe locale, având următoarele tarife:
 • saci de culoare neagră, 120 Litri: 20 lei/ buc.
 • saci de culoare neagră, 60 Litri: 10 lei/ buc.
 • saci de culoare neagră, 35 Litri: 6 lei/ buc.
 • saci de culoare galbenă, 120 Litri: 3 lei/buc.
 • saci de culoare albastră, 120 Litri: 3 lei/buc.
 • saci de culoare verde, 120 Litri: 3 lei/buc.

În această valoare intră procesul de ridicare a deșeurile din fața porții fiecărui locuitor al comunei Socodor, transportul și depozitarea gunoiului.

 ATENȚIE! Toți sacii achiziționați, sunt personalizați cu logo-ul „SOC” și tipul de deșeu, iar firma de salubritate va colecta doar saci personalizați, achizitionați de la sediul Primăriei Comunei Socodor, conform graficului de mai jos. Orice alt tip de sac sau tomberon cu deșeuri nu va mai fi ridicat.
 
Grafic de colectare:
 • saci de culoare neagră – deșeuri menajere – în fiecare zi de LUNI a săptămânii!
 • saci de culoare galbenă – plastic și metal – în ziua de VINERI, în săptămâna a doua și a patra, a fiecărei luni!
 • saci de culoare albastră – hârtie și carton – în ziua de VINERI, în săptămâna a treia, din fiecare lună!
 • saci de culoare verde – sticlă – colectarea se va realiza în ziua de VINERI, în prima săptămână din trimestru (MARTIE, IUNIE, SEPTEMBRIE, DECEMBRIE).

Deșeuri din construcții

La solicitarea persoanelor din comuna Socodor, materialele care rezultă din demolări vor fi depozitate pe terenuri special amenajate. Persoanele interesate se vor adresa Primăriei Socodor pentru indicarea terenurilor special amenajate în acest sens. Depozitarea acestora se face cu titlul gratuit! Transportul până la terenul special amenajat pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcții va fi suportat de către proprietar!

Deșeuri de echipamente electrice și electroncasnice

Colectarea acestora se face periodic, de către firme special autorizate, populația fiind înștiințată în prealabil pe site-ul Primăriei comunei Socodor: www.socodor.ro și pe pagina de facebook a comunei Socodor: ComunaSocodorOfficial.

 De ce este importantă colectarea selectivă?
 
Prin aplicarea principiului „Plătești cât arunci” se estimează o
reducere a cantității de gunoi menajer cu până la 50% și implicit diminuarea costurilor cu colectarea, depozitarea și a celorlalte taxe aplicate conform prevederilor legale. Se reduce poluarea cauzată de producerea și depozitarea deșeurilor. Se reduce consumul de resurse naturale neregenerabile. Se reduce consumul de energie.
 
ATENȚIE: Depozitarea/aruncarea deșeurilor pe domeniul public al comunei Socodor atrage SANCȚIUNI:
 • persoane fizice: 1.000-2.000 lei.
 • persoane juridice: 20.000-40.000 lei.

Vrem să vă aducem la cunoștință, faptul că acest program este un pionerat, ceea ce presupune, pe de o parte, foarte multă atenție din partea Primăriei comunei Socodor, dar în același timp, vrem ca și dumneavoastră, locuitorii comunei Socodor, să ne sprijiniți și să ne fiți alături în această campanie, chiar și cu argumente contra, pentru că orice idee, orice părere sau argument, pentru noi este bine venită și o să ținem cont de opiniile fiecăruia dintre dumneavoastră.

Contact operatori salubritate:
S.C. CONSULT SOC CENTRUM S.R.L.
tel: 077 655 117
COMUNA SOCODOR
tel: 0257 358 100
e-mail: socodor@gmail.com
 
ÎMPREUNĂ PENTRU UN MEDIU SĂNĂTOS!
COLECTEAZĂ SELECTIV – „Plătești cât arunci”
Un program al Primăriei și Consiliului Local Socodor

Font Resize
Contrast