Anunțuri

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – Construire parc fotovoltaic

Reprezentare grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică UAT Socodor

Anunț privind finalizarea sistemului informatic  integrat de cadastru și carte funciară (întabulare gratuită)

Anunț privind consultarea publică cu referire la actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Socodor, județul Arad

Publicație de vânzare nr. 108/2019 și 829/2020 (conexat) – Licitația a III-a

Publicație de vânzare nr. 108/2019 și 829/2020 (conexat) – Licitația a II-a

Publicație de vânzare nr. 1 privind dosar execuțional nr. 108/2019 și 829/2020 (conexat)

Publicație de vânzare nr. 108/2019 – Licitația a VII-a

Anunț privind vânzarea bunurilor imobilie/ansamblului de bunuri imobile nr. A_ETM-3141 din 22.06.2020

Publicație de vânzare nr. 108/2019 – Licitația a V-a

Anunț – privind fenomenul de secetă pedologică!

Publicație de vânzare nr. 108/2019 – Licitația a IV-a – RELUATĂ

Anunț privind proiectele de hotărâre ședința ordinară

Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două posturi vacante de natură contractuală, muncitori necalificați în cadrul Serviciului de deszăpezire și întreținere spații verzi.

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile din executare silita – ANAF

Completare anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector, categoria – funcționar public de execuție, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Financiar contabil, impozite și taxe.

Completare anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, categoria – funcționar public de execuție, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Agricol.

Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, categoria-funcționar public de execuție, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe.

Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de Inspector, categoria-funcționar public de execuției, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Agricol.

Anunț privind „Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală, în comuna Socodor, județul Arad-faza SF” – după ședința colectivului de analiză tehnică (CAT).

Anunț privind „Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală, în comuna Socodor, județul Arad – faza SF”

Memoriu de prezentare  pentru proiectul: „Realizarea sistemului de producșie și distribuție a enegriei termice pe bază de energie geotermală, în comun Socodor, județul Arad”

Anunț amenajament pastoral pentru comuna Socodor, județul Arad – 09.01.2019.

În atenția crescătorilor de albine!

Anunț licitație pentru spațiu având ca destinația de birouri.

Anunț licitație pentru spațiu având ca destinație activități economice.

Anunț licitație pentru spațiu având ca destinație cabinet stomatologic.

Anunț solicitare de la A.B.A. Crișuri Ooradea aviz  pentru “Realizarea sistemului de producţie şi distribuţie a energiei termice pe baza de energie geotermală în comuna Socodor, judeţul Arad”.

ANUNȚ MEDIU – JURA BOGDAN IOAN

Comunicări Legea 17/2014

Declarații de interese

Anul 2022

 

Declarații de avere

Anul 2022

 

 

Transparența veniturilor salariale

Transparența veniturilor salariale, martie 2022

Transparența veniturilor salariale, septembrie 2021

Transparența veniturilor salariale, martie 2021

Transparența veniturilor salariale, septembrie 2020

Transparența veniturilor salariale, martie 2020

Transparența veniturilor salariale, septembrie 2019

Transparența veniturilor salariale, martie 2019

Transparența veniturilor salariale, septembrie 2018

Transparența veniturilor salariale, coeficienți salarii 01.01.2018

Transparența veniturilor salariale, iulie 2017, conform Anexa nr.1 la HCL 77 

Interreg România-Ungaria

Comuna Socodor şi Administraţia Kétegyháza vor implementa în parteneriat proiectul Eco trans system – transport  transfrontalier ecologic în zona Socodor – Kétegyháza” prin care se urmăreşte reducerea nivelului de noxe generat de transportul din zona transfrontalieră.

În cadrul proiectului se vor realiza 10,955 km de piste de biciclete iluminate care se vor conecta la transportul public (6,328 km de piste în Socodor și 4,627 km în Kétegyháza), se vor  amenaja 6 stații de autobuz cu suporturi pentru biciclete, iluminate şi supravegheate video, se va înfiinţa un serviciul de închiriere a bicicletelor care va fi dotat cu 60 de biciclete şi se vor organiza competiţii de ciclism în localităţile partenere.

Proiectul este finanţat  în cadrul Programului INTERREG V- a România – Ungaria, Axa prioritară 2 –  Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere durabile şi eliminarea blocajelor (Cooperarea în domeniul accesibilităţii), prioritatea de investiţii 7/c: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile.

Valoarea  totală eligibilă a proiectului este de 1.481.134 Euro, din care 779.210,00 Euro  pentru Comuna Socodor iar 701.924,00 Euro pentru Administraţia Kétegyháza.

Finanțarea proiectului se realizează din următoarele surse:

  • Fondul European pentru Dezvoltare Regională:  1.258.963,30 Euro
  • Guvernul României: 101.289,51
  • Comuna Socodor: 15.591,99
  • Guvernul Maghiar: 70.185,39
  • Administraţia Kétegyháza: 35.103,21.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.