Interreg România – Ungaria

Transport  transfrontalier ecologic în zona Socodor – Kétegyháza

Comuna Socodor şi Administraţia Kétegyháza implementează în parteneriat proiectul Eco trans system – transport  transfrontalier ecologic în zona Socodor – Kétegyháza” prin care se urmăreşte reducerea nivelului de noxe generat de transportul din zona transfrontalieră.

În cadrul proiectului s-au realizat 8,94 km de piste de biciclete iluminate și conectate la transportul public și au fost amenajate 7 stații de autobuz cu suporturi pentru biciclete, iluminate şi supravegheate video în Socodor iar 2,08 km piste de biciclete în Kétegyháza. De asemenea în ambele localități  se va înfiinţa un serviciul de închiriere a bicicletelor care va fi dotat cu 30 de biciclete fiecare şi se vor organiza competiţii de ciclism.

Proiectul este finanţat  în cadrul Programului INTERREG V- a România – Ungaria, Axa prioritară 2 –  Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere durabile şi eliminarea blocajelor (Cooperarea în domeniul accesibilităţii), prioritatea de investiţii 7/c: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile.

Valoarea  totală eligibilă a proiectului este de 1.481.134 Euro, din care 984.472,00 Euro pentru Comuna Socodor și 496.662,00 Euro pentru Administraţia Kétegyháza iar perioada de implementare este 42 luni, între 01.11.2018 – 31.04.2022.

Finanțarea proiectului se realizează din următoarele surse:

  • Fondul European pentru Dezvoltare Regională:  1.258.963,30 Euro
  • Guvernul României: 127.971,52
  • Comuna Socodor: 19.699,28
  • Guvernul Maghiar: 49.661,24
  • Administraţia Kétegyháza: 24.838,06.