Ședința ordinară din 26 februarie 2021

Hotărârea nr.20 din 26.02.2021 privind aprobarea Procesului – Verbal de la ședința ordinară din 29.01.2021

Hotărârea nr.21 din 26.02.2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr.22 din 26.02.2021 privind aprobarea raportului privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2020

Anexa la HCL 22 Raport primar privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2020

Hotărârea nr.23 din 26.02.2021 privind aprobarea rapoartelor consilierilor și a viceprimarului pentru anul 2020

Hotărârea nr.24 din 26.02.2021 privind aprobarea programului de măsuri pentru gospodărirea și salubrizarea localității

Hotărârea nr.25 din 26.02.2021 privind aprobarea indicatori actualizați ai proiectului „Eco trans system –  transport transfrontalier ecologic în zona Socodor – Ketegyhaza”

Hotărârea nr.26 din 26.02.2021 privind aprobarea plății cotizației CL Socodor la bugetul ACOR pentru anul 2021

Hotărârea nr.27 din 26.02.2021 privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public

 Anexa nr.1 la HCL 27 privind Studiu de oportunitate Comuna Socodor

Anexa nr.2 la HCL 27 privind regulament IL – Comuna Socodor

Anexa nr.3 la HCL 27  privind Caietul de sarcini iluminat public

Anexa nr.4 la HCL 27 Contract cadrul Iluminat Public Socodor 2021

Hotărârea nr.28 din 26.02.2021 privind aprobarea DALI și indicatori economici creștere eficiență energetică bloc de locuințe din Socodor nr.331

Hotărârea nr.29 din 26.02.2021 privind aprobarea transmiterii terenului din Socodor nr.66 în folosință gratuită către ANL

Hotărârea nr.30 din 26.02.2021 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere cu SC Ac de Cojoc Atelier SRL