Ședința ordinară din 31 martie 2021

Hotărârea nr.31 din 31.03.2021 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinara din 26.02.2021

Hotărârea nr.32 din 31.03.2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr.33 din 31.03.2021 privind aprobarea prelungire SG avans din cadrul proiectului „Amenajare infrastructură  drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”

Hotărârea nr.34 din 31.03.2021 privind aprobarea prelungire SG avans pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad”

Hotărârea nr.35 din 31.03.2021 privind aprobarea prelungire SG avans pentru proiectul „Renovare și dotare Cămin Cultural comuna Socodor, județul Arad”

Hotărârea nr.36 din 31.03.2021 privind aprobarea revocării HCL  nr.13 din 31.01.2019 privind introducerea contribuției pentru economia circulară

Hotărârea nr.37 din 31.03.2021 privind aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2021

Anexa 1 la HCL 37 din 31 martie 2021 Bugetul local inițial 2021

Anexa 2 la HCL 37 din 31.03.2021 Bugetul creditelor interne inițial 2021

Anexa nr.3 la HCL 37 din 31.03.2021 Lista de investiții 2021

Hotărârea nr.38 din 31.03.2021 privind aprobarea bugetului inițial al Serviciului Apa Canal pentru anul 2021

Hotărârea nr.39 din 31.03.2021 privind aprobarea bugetului inițial al Clubului Sportiv Socodor pentru anul 2021

Hotărârea nr.40 din 31.03.2021 privind validarea Dispoziției nr. 40 din 04.03.2021 privind aprobarea modificărilor la proiectul ROHU 128

Hotărârea nr.41 din 31.03.2021 privind neasumarea organizării procedurilor de achiziții pentru produsele alimentare de la școli

Hotărârea nr.42 din 31.03.2021 privind aprobarea instrumentării proiectului Alimentarea cu gaze naturale a comunei Socodor_actualizata_31.03.2021