Ședința ordinară din 29 ianuarie 2021

Hotărârea nr.1 din 29.01.2021 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din 30 decembrie 2020

Hotărârea nr.2 din 29.01.2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 29 ianuarie 2021

Hotărârea nr.3 din 29.01.2021 privind validarea Dispoziției primarului nr. 4 din 04 ianuarie 2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de  dezvoltare a bugetului local

Dispoziția primarului nr.4 din 04.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local la 31.12.2020

Hotărârea nr.4 din 29.01.2021 privind aprobarea indicatori construire locuințe pentru tineri prin ANL

Hotărârea nr.5 din 29.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 în anul 2021

Hotărârea nr.6 din 27.01.2021 privind aprobarea utilizării excedentului anului 2020 al Serviciului Apa Canal în anul 2021

Hotărârea nr.7 din 27.01.2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului la 31.12.2020

Hotărârea nr.8 din 27.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2020

Anexa 1 la HCL 8 din 29.01.2021 contul de execuție 31 decembrie 2020 al bugetului local

Anexa 2 la HCL 8 din 29.01.2021 contul de execuție al bugetului creditelor interne la 31.12.2020

Anexa 3 la HCL 8 din 29.01.2021 la 31.12.2020 contul de execuție venituri proprii Serviciul Apa Canal Socodor

Anexa 4 la HCL 8 din 29.01.2021 la 31.12.2020 contul de execuție venituri proprii – Club Sportiv Socodor

Hotărârea nr.9 din 31.01.2020 privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali pentru semestrul II al anului 2020

Hotărârea nr.10 din 29.01.2021 privind aprobarea raportului de analiza a activității SVSU semestrul II 2021

Anexa la HCL 10 din 29.01.2021 privind activitatea SVSU pentru semestrul II al anului 2020

Hotărârea nr.11 din 29.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022

Anexa nr.1 la HCL 11 din 29.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022

Hotărârea nr.12 din 29.01.2021 privind aprobarea planului de acțiuni privind serviciile sociale în anul 2021

Anexa 1 la HCL 12 din 29.01.2021 Planul de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate pentru anul 2021

Anexa 2 la HCL 12 din 29.01.2021 Plan de acțiuni privind măsurile și acțiunile sociale propuse pentru anul 2021

Hotărârea nr.13 din 29.01.2021 privind aprobarea plății cotizației C.L. Socodor la bugetul ADI SIGD pentru anul 2021

Hotărârea nr.14 din 29.01.2021 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2021 la bugetul GAL MVC

Hotărârea nr.15 din 29.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare centură ocolitoare și racord cu străzile 27,29,10 și 46, comuna Socodor, județul Arad”

Hotărârea nr.16 din 29.01.2021 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obirctivul „Reabilitare și dotare sediu de primărie în comuna Socodor, județul Arad”

Hotărârea nr.17 din 29.01.2021 privind evaluarea performantelor secretarului general al UAT Socodor

Hotărârea nr.18 din 29.01.2021 privind aprobarea instrumentării proiectului „Alimentarea cu gaze naturale a comunelor Socodor, Grăniceri și Pilu din județul Arad”, actualizatla 29.01.2021

Hotărârea nr.19 din 29.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință