Despre Socodor

La o distanţă de 48 de km de oraşul Arad se află comuna Socodor, una dintre cele mai vechi aşezări arădene. Situată în partea de vest a Câmpiei Crişului Alb, comuna este formată din satul cu acelaşi nume. Deşi prima atestare documentară a localităţii datează din anul 1299, urmele locuirii pe aceste meleaguri se pierd în negura vremii. Se zice din bătrâni că aşezarea ar data din jurul anului 1200, dar această presupunere nu este dovedită. Totuşi din documentele vremii aflăm că înainte de înfiinţarea acestei comune existau două sate mai mici : Ghiurhe şi Picer. Din contopirea acestora s-a format comuna ce poartă în zilele noastre, numele de Socodor. Denumirea comunei este explicată sub două forme, fără a exista însă dovezi istorice concrete. Prima variantă susţine că Socodor derivă din cuvintele maghiare “Szec”, ce are sensul de reşedinţă şi “Udvar”, care înseamnă stăpân. Astfel, traducerea din limba maghiară a celor două cuvinte ar fi următoarea: “Reşedinţa Stăpânului”.

Cealaltă variantă legată de provenienţa denumirii localităţii explică faptul că Socodor ar veni de la o pădurice de soc, ce împrejmuia comuna, în acele timpuri. Când turcii năvălesc în Europa şi zdrobesc armata ungurească, nici părţile dinspre munte nu au fost cruţate de acţiunile de jaf ale năvălitorilor. Se zice că pe malul drept al Crişului Alb, unde se află Socodorul de astăzi exista o pădurice de soc, în mijlocul căruia erau câteva aşezări româneşti, pe care cetele de turci le-au descoperit în drumul lor spre munte. Întrucât socul ar avea în turceşte o denumire asemănătoare, grupul de case din pădure a fost numit Socodor. Între anii 1600-1700, cele trei aşezări s-au unit, pe locul unde azi se află vatra comunei Socodor. Această ipoteză ar explica şi felul dezordonat în care se află şi în zilele noastre străzile comunei. Pentru mulţi turişti Socodorul reprezintă o zonă de tranzit, dar rezervaţia naturală de soluri sărăturate, Valea Crişului Alb şi Biserica “Buna Vestire”, monument de arhitectură datat din anul 1768, toate acestea sunt obiective turistice de mare frumuseţe, ce merită văzute.