Ședința ordinară din 25 iunie 2021

Hotărârea nr.60 din 25.06.2021 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din 14.05.2021

Hotărârea nr.61 din 25.06.2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din 25 iunie 2021

Hotărârea nr.62 din 25.06.2021 privind aprobarea bugetului local rectificat luna iunie 2021

Anexa nr.3 la HCL 62 Lista de investii 2021

Hotărârea nr.63 din 25.06.2021 privind aprobarea prelungire SG Amenajare drumuri agricole

Hotărârea nr.64 din 25.06.2021 privind aprobarea prelungire SG Modernizare străzi în comuna Socodor

Hotărârea nr.65 din 25.06.2021 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr.66 din 25.06.2021 privind însușirea documentație cadastrale pentru alipirea a doua parcele de teren

Hotărârea nr.67 din 25.06.2021 privind aprobarea modificării HCL 29 privind transmiterii teren în folosință gratuită către ANL

Hotărârea nr.68 din 25.06.2021 privind aprobare documentație delegare prin concesiune deșeuri

Anexa nr.1 la HCL 68 Studiu fundamentare licitație 2-5 vers 25.05.2021

Hotărârea nr.69 din 25.06.2021 privind aprobarea încheierii și semnării contractului de delegare deșeuri

 Anexa nr.2 la HCL 68 Strategie Arad licitație 2-5_ vers 25.05.2021

Hotărârea nr.70 din 25.06.2021 privind aprobare actualizare domeniul public

Anexa la HCL 70 din 25.06.2021 actualizare domeniul public