Ședința ordinară din 29 decembrie 2017

Hotărârea nr.124 din 29.12.2017 privind aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară

Hotărârea nr.125 din 29.12.2017 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr.126 din 29.12.2017 privind rectificarea bugetului local decembrie 2017

Hotărârea nr.127 din 29.12.2017 privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2017 al SC Selectiv Soc Colectare SRL

Hotărârea nr.128 din 29.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale începand cu anul 2018

 Anexe la H.C.L. 128 privind impozitele și taxe locale

Hotărârea nr.129 din 29.12.2017 privind stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2018

Hotărârea nr.130 din 29.12.2017 privind aprobare regulament de functionare agenti economici

Anexa H.C.L. 130 din 29.12.2017 privind Regulament de autorizare activități comerciale

Hotărârea nr.131 din 29.12.2017 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic actualizat

Anexa la H.C.L. 131 din 2017

Hotărârea nr.132 din 29.12.2017 privind modificarea H.C.L.nr.119 privind  serviciul de apă și canalizare

Anexa nr.1 la HCL 132 studiu_oportunitate apă și canal

Hotărârea nr.133 din 29.12.2017 privind darea în administrare a infrastructurii de  apă și canal

Hotărârea nr.134 din 29.12.2017 privind aprobarea prețului la  apa și a tarifului la  canalizare în anul  2018

Hotărârea nr.135 din 29.12.2017 privind aprobarea strategiei pentru educație la nivel local 

Anexa la H.C.L. 135 din 29.12.2017 privind aprobarea Strategiei pentru  Școala Socodor

Hotărârea nr.136 din 29.12.2017 privind aprobarea completării domeniului public al comunei Socodor

Hotărârea nr.137 din 29.12.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal

Hotărârea nr.138 din 29.12.2017 privind aprobarea planului de lucrări efectuate de persoanele beneficiare de  ajutor social

Anexa nr.1 la HCL 138 din 29 decembrie 2017

 Anexa nr.2 la H.C.L. 138 din 29.12.2017

 Anexa nr.3 la H.C.L. 138 din 29.12.2017

Hotărârea nr.139 din 29.12.2017 privind aprobare documentație tehnico economice obiectic Construire Școală 

Hotărârea nr.140 din 29.12.2017 privind aprobarea proiectului Construire școală și depunere în cadrul POR 2014-2020

Font Resize
Contrast