Ședința ordinară din 14 mai 2021

Hotărârea nr.51 din 14.05.2021 privind aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din 16.04.2021

Hotărârea nr.52 din 14.05.2021 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr.53 din 14.05.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune pășune cu Asociația Trei Păstori Socodor

Hotărârea nr.54 din 15.05.2021 privind aprobare contract comodat pentru spațiile cabinete medicale medicina de familie

 Hotărârea nr.55 din 14.05.2021 privind aprobarea bugetului local rectificat luna mai 2021

Anexa nr.3 la HCL 55 Lista de investii 2021

Hotărârea nr.56 din 14.05.2021 privind aprobarea bugetului rectificat Club Sportiv Socodor în luna mai

Hotărârea nr.57 din 14.05.2021 privind aprobarea prelungire SG avans pentru proiectul Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare în comuna Socodor, județul Arad

Hotărârea nr.58 din 14.05.2021 privind aprobarea achiziție imobilului din Socodor nr.FN

Hotărârea nr.59 din 14.05.2021 privind aprobarea execuție bugetare pe trim.I an 2021

Anexa 1 la HCL 59 din 14.05.2021 aprobarea execuție la 31 martie 2021 consiliul local

Anexa 2 la HCL 59 din 14.05.2021 aprobarea execuție bugetului de credite interne la 31.03.2021

Anexa 3 la HCL 59 din 14.05.2021 la 31 martie 2021 aprobarea execuției bugetului de venituri proprii Serviciul Apa Canal Socodor

Anexa 4 la HCL 59 din 14.05.2021 aprobare execuție la 31 martie 2021 venituri proprii – Club Sportiv Socodor