Ședința ordinară din 31 iulie 2020

Hotărârea nr.61 din 31.07.2020 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară anterioară

Hotărârea nr.62 din 31.07.2020 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr.63 din 31.07.2020 privind aprobarea indicatori proiect iluminat public

Hotărârea nr.64 din 31.07.2020 privind aprobarea execuție bugetare pe trimestrul II

Anexa 1 la HCL 64 din 31.07.2020 aprobare execuție la 30 iunie 2020 consiliul local

Anexa 2 la HCL 64 din 31.07.2020 execuție credite interne la 30.06.2020

Anexa 3 la HCL 64 din 31.07.2020 la 30 iunie 2020 venituri proprii Serviciul Apa Canal Socodor

Anexa 4 la HCL 64 din 31.07.2020 la 30 iunie 2020 venituri proprii – Club Sportiv Socodor

Hotărârea nr.65 din 31.07.2020 privind aprobarea raportului de analiza a activității SVSU semestrul I 2020

Anexa la HCL 65 din 31.07.2020 privind activitatea SVSU Socodor  

Hotărârea nr.66 din 31.07.2020 privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap

Hotărârea nr.67 din 31.07.2020 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna iulie 2020

Hotărârea nr.68 din 31.07.2020 privind aprobarea prelungire SG avans proiect „ Amenajare infrastructură de drumuri agricole în comuna Socodor, județul Arad”

Hotărârea nr.69 din 31.07.2020 privind aprobarea prelungire SG avans proiect „Modernizare străzi în comuna Socodor, județul Arad”

Hotărârea nr.70 din 31.07.2020 privind aprobarea prelungire SG avans proiect „Renovare și dotare Cămin Cultural în comuna Socodor, județul Arad”

Hotărârea nr.71 din 31.01.2020 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul „Construire locuințe pentru tineri în vederea închirierii”

Anexa 1 la HCL 71 din 31.07.2020 Nota conceptuală ANL Anexa 2 la HCL 71 din 310.72020 Tema de proiectare ANL   

 

 

Font Resize
Contrast