Ședința ordinară din 31 ianuarie 2020

Hotărârea nr.1 din 31.01.2020 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară anterioară

Hotărârea nr.2 din 31.01.2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr.3 din 31.01.2020 privind validarea Dispoziției nr.1/2020 a primarului privind acoperirea definitivă a deficitului  secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Hotărârea nr.4 din 31.01.2020 privind validarea Dispoziției nr. 2 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare la Serviciul Apă Canal Socodor

Hotărârea nr.5 din 31.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar la 31.12.2019 în anul 2020

Hotărârea nr.6 din 31.01.2020 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului la 31.12.2019

Hotărârea nr.7 din 31.01.2020 privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2019

Anexa nr.1 la HCL 7 din 31.01.2020 aprobare execuție la 31.12.2019 bugetul local

Anexa nr.2 la HCL 7 din 31.01.2020 aprobare execuție la 31.12.2019 a bugetului creditelor interne

Anexa nr.3 la HCL 7 din 31.01.2020 aprobare execuție la 31.12.2019 a bugetului de venituri proprii

Hotărârea nr.8 din 31.01.2020 privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru Semestrul II anul 2019

 Hotărârea nr.9 din 31.01.2020 privind aprobarea raportului de analiza a activității SVSU Socodor pentru Semestrul II 2019

Anexa la HCL 9 din 31.01.2020 privind aprobarea raportului  activității SVSU Socodor pentru semestrul II

Hotărârea nr.10 din 31.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului „Creșterea eficienței energetice prin măsuri de modernizare a clădirii primăriei”

Hotărârea nr.11 din 31.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului Serviciului Apa Canal la 31.12.2019 în anul 2020

Hotărârea nr.12 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de acțiuni privind serviciile sociale in anul 2020

Anexa 1 la HCL 12 din 31.01.2020 privind aprobarea Planului de  acțiuni privind serviciile sociale în anul 2020

Anexa 2 la HCL 12 din 31.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni privind serviciile sociale în anul 2020

Hotărârea nr.13 din 31.01.2019 privind aprobarea procedurii de colectare a deșeurilor după principiul „Plătești cât arunci”

Hotărârea nr.14 din 31.01.2020 privind aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2020

Anexa nr.1 la HCL 14 privind Bugetul local anul 2020

Anexa nr.2 la HCL 14 privind Bugetul creditelor interne pe anul 2020

Anexa nr.3 la HCL 14 privind Lista de invesții pentru anul 2020

Hotărârea nr.15 din 31.01.2020 privind aprobarea bugetului inițial al Serviciului Apă Canal Socodor

Hotărârea nr.16 din 31.01.2020 privind aprobarea bugetului inițial al Clubului Sportiv Socodor pentru anul 2020

Hotărârea nr.17 din 31.01.2020 privind constituirea comisiei de  evaluare a performanțelor secretarului UAT Socodor

Hotărârea nr.18 din 31.01.2020 privind neasumarea organizării licitației pentru produsele alimentare din școli

Hotărârea nr.19 din 31.01.2020 privind aprobarea achiziție imobilului situat în  Socodor nr.66

Hotărârea nr.20 din 31.01.2020 privind aprobarea plății cotizației CL Socodor la bugetul ADI SIGD pentru anul 2020

Hotărârea nr.21 din 31.01.2020 privind aprobarea plății cotizației pentru 2019 si 2020 la bugetul Asociației GAL MVC

Hotărârea nr.22 din 31.01.2020 privind aprobarea SF actualizat al proiect „Realizare sistem de producție a energiei geotermale”

Hotărârea nr.23 din 31.01.2020 privind aprobarea indicatorilor actualizați ai proiectului „ Realizare sistem de producție a energiei geotermale”, a contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile

Hotărârea nr.24 din 31.01.2020 privind aprobarea echipei de implementare proiect „Realizare sistem de producție a energiei geotermale”

Hotărârea nr.25 din 31.01.2020 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru propuneri de  investiții în anul 2020

Hotărârea nr.26 din 31.01.2020 privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare pentru colectare deșeuri

Hotărârea nr.27 din 31.01.2020 privind aprobarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare

Hotărârea nr.28 din 31.01.2020 privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru proiectul„Amenajare Drum Agricol 12 în comuna Socodor”

 

Font Resize
Contrast