Ședința ordinară din 30 septembrie 2019

Hotărârea nr.87 din 30.09.2019 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară anterioară

Hotărârea nr.88 din 30.09.2019 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr.89 din 30.09.2019 privind aprobarea taxei de salubrizare începând cu anul 2019

Hotărârea nr.90 din 30.09.2019 privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult

Hotărârea nr.91 din 30.09.2019 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Socodor în subordinea Consiliului Local Socodor

 Anexa nr.1 la H.C.L.nr.91 din 30.09.2019 înființare club sportiv

Hotărârea nr.92 din 30.09.2019 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului comunei Socodor

Anexa nr 1 la H.C.L.nr. 92 din 30.09.2019 Organigrama

Anexa nr. 2 la H.C.L. 92 Stat de funcții

Hotărârea nr.93 din 30.09.2019 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului Primarului comunei Socodor

Anexa la H.C.L.nr. 93 din 30 septembrie 2019

Hotărârea nr.94 din 30.09.2019 privind aprobarea unui membru  din Consiliul Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Iustin Marșieu” Socodor

 Hotărârea nr.95 din 30.09.2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu destinat pentru farmacie

 Anexa nr.1 la H.C.L.nr. 95 din 30.09.2019

 Anexa nr.2 la H.C.L.nr. 95 din 30.09.2019

Anexa nr.3 la H.C.L.nr. 95 din 30 septembrie 2019

Anexa nr.4 la H.C.L.nr. 95 din 30.09.2019

Hotărârea nr.96 din 30.09.2019 privind aprobarea cuantumului burselor școlare în semestrul I al anului școlar 2019-2020

Hotărârea nr.97 din 30.09.2019 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna septembrie 2019

Hotărârea nr.98 din 30.09.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a  Clubului Sportiv Socodor

Hotărârea nr.99 din 30.09.2019 privind aprobarea indicatorilor actualizați ai proiectului ” Realizarea sistemului de producție și distribuție a energiei termice pe bază de energie geotermală”

 

Font Resize
Contrast