Ședința ordinară din 31 octombrie 2018

Hotărârea nr.72 din 31.10.2018 privind aprobarea procesului verbal de la ședința anterioarăHotărârea nr.73 din 31.10.2018 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr.73 din 31.10.2018 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr.74 din 31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului ”Amenajare zona de agrement și navomodelism în comuna Socodor, județul Arad”

Hotărârea nr.75 din 31.10.2018 privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult în anul 2018

Hotărârea nr.76 din 31.10.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care refuză încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul zonal

Hotărârea nr.77 din 31.10.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale

Hotărârea nr.78 din 31.10.2018 privind aprobarea raportului pe semestrul I 2018 pentru activitatea asistenților personali

Hotărârea nr.79 din 31.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Servicii sociale și socio-medicale finanțat prin POCU

Hotărârea nr.80 din 31.10.2018 privind aprobarea raportul de evaluare pentru imobilul înscris în CF 301554 Socodor în vederea închirierii prin licitație publică

 Anexa nr.1 la HCL 80/2018, Raport de evaluare nr.3677/2018

Anexa 2 la HCL 80/2018 privind închiriere spațiu cu destinație economică