Ședința ordinară din 30 martie 2018

Hotărârea nr.18 din 30.03.2018 privind aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară

Hotărârea nr.19 din 30.03.2018 privind aprobarea ordinii de zi

Hotărârea nr.20 din 30.03.2018 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019

Anexa la HCL 20 privind rețeaua școlară an școlar 2018-2019

Hotărârea nr.21 din 30.03.218 privind aprobarea susținerii din bugetul local al comisionului pentru utilizarea aplicației Ghișeul.ro

Hotărârea nr.22 din 30.03.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții

Anexa nr.1 la HCL 22 Organigrama Comunei Socodor

Anexa 2 la HCL 22  cu privire la Statul de Funcții

Hotărârea nr.23 din 30.03.2018 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice

Anexa la HCL 23 privind planul de  ocupare a  funcție publice

Hotărârea nr.24 din 30.03.2018 privind organizarea și funcționarea compartimentului de asistență socială

Anexa nr.1 la HCL 24 privind regulamentul de organizare și funcționare compartiment asistență socială

Anexa nr.2 la HCL 24 privind planul de acțiuni privind măsurile sociale

Anexa nr.3 la HCL 24 privind codul de etică al asistentului social

Hotărârea nr.25 din 30.03.2018 privind aprobarea raportului privind starea economică și de mediu

Anexa la HCL 25 privind raportul primarului la starea economică, socială și de mediu

Hotărârea nr.26 din 30.03.2018 privind aprobarea rapoartelor consilierilor locali și a viceprimarului

Hotărârea nr.27 din 30.03.2018 privind aprobarea PAAR actualizat

Anexa la HCL 27 PAAR- actualizat 2018

Hotărârea nr.28 din 30.03.2018 privind aprobarea activității de prevenire incendii

Anexa la HCL 28 privind aprobarea activității de prevenire a incendiilor

Hotărârea nr.29 din 30.03.2018 privind aprobarea plata voluntari SVSU

Font Resize
Contrast