Ședința ordinară din 30 noiembrie 2017

Hotărârea nr.114 din 30.11.2017 privind aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară

Hotărârea nr.115 din 30.11.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

Hotărârea nr.116 din 30.11.2017 privind rectificarea bugetului local noiembrie 2017

Anexa 3 la HCL 116 Lista de investiții 2017 

Hotărârea nr.117 din 30.11.2017 privind aprobarea rețelei școlare 2018-2019

Anexa nr.1 la HCL 117 privind rețeaua școlară

Hotărârea nr.118 din 30.11.2017 privind desemnarea persoanei care conduce registrul datoriei publice

 Hotărârea nr.119 din 30.11.2017 privind reorganizarea serviciului de apă și canal

Anexa 1 la HCL 119 Regulament serviciu apă canal Socodor

Anexa 2 la HCL 119 Caiet de sarcini serviciu apă canal Socodor

Anexa nr.3 la HCL 119 contract furnizare apă canal

 Hotărârea nr.120 din 30.11.2017 privind reorganizarea serviciului de salubrizare

ANEXA nr.1 la HCL120 regulament salubrizare

ANEXA nr.2 la HCL 120 caiet sarcini salubrizare

Anexa nr.3 la HCL 120 contract de prestari servicii salubrizare   

Hotărârea nr.121 din 30.11.2017 privind aderarea comunei Socodor la Asociația Comunelor din România

Hotărârea nr.122 din 30.11.2017 privind însusirea acordului de cooperare audit intern

Anexa la HCL 122 acord cooperare audit

Hotărârea nr.123 din 30.11.2017 privind alegera președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni