Ședința ordinară din 27 noiembrie 2020

Hotărârea nr.89 din 27.11.2020 privind aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din 25.09.2020

Hotărârea nr.90 din 27.11.2020 privind aprobarea procesului verbal de la ședința de constituire a CL Socodor din 30.10.2020

Hotărârea nr.91 din 27.11.2020 privind aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară din 09.11.2020

Hotărârea nr.92 din 27.11.2020 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare

 Hotărârea nr.93 din 27.11.2020 privind aprobarea bugetului local rectificat în luna noiembrie 2020

Hotărârea nr.94 din 27.11.2020 privind aprobarea cuantum și număr de burse școlare în anul școlar 2020-2021

Hotărârea nr.95 din 27.11.2020 privind aprobarea proiectului „Învățământ on-line la Școala Socodor”

Hotărârea nr.96 din 27.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Îmbunătățire infrastructură DA7”

Hotărârea nr.97 din 27.11.2020 privind aprobarea procedurii de colectare a deșeurilor și aplicarea principiului „plătești cât arunci”

Hotărârea nr.98 din 27.11.2020 privind aprobarea execuție bugetare pe trimestrul III anul 2020

Hotărârea nr.99 din 27.11.2020 privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult

Hotărârea nr.100 din 27.11.2020 privind modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Socodor

Hotărârea nr.101 din 27.11.2020 privind aprobarea unui membru al Consiliului Local Socodor în Consiliul de Administrație al  Școalii Gimnaziale „Iustin Marșieu” Socodor

 Hotărârea nr.102 din 27.11.2020 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor