Informații utile

Ajutor minims tomate 2020

 • Documente necesare:
  • cerere de înscriere în program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
  • registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
  • copie B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică;
  • copie a atestatului de producător, valabil la data depunerii;
  • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociaților și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al-a împuternicitului presoană fizică, după caz;
  • dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  • adeverință în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant, începând cu data îmtrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de  folosință asupra terenului în cauză;
  • declarație pe propria răspundere, conform medelelor prevăzute în anexa nr. 3;
  • copie a filelor din Registrul Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele deținute și cultivate în sere, solare și alte spații protejate;
  • declarație de consimțământ;
  • notificare verificare la începutul rodirii/la data începerii recoltării tomatelor în vederea valorificării.

Informare MINIMIS usturoi

Programul de minimis pentru lână – 2019

Tabel nominal cu fermierii din localitatea Socodor, programați să depună cererea pentru subvenția APIA, în campania 2019 

Informare a Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad cu privire la virusul West Nile.

Informare pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, repsectiv a reprezentanților legali.

În atenția fermierilor! Adresa privind evaluarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice nefavorabile. 

Informare – în atenția solicitanților de pașaport