Urmărire și executare silită

 • 2014-07-23

   
   
  BENEFICIAR COMUNA SOCODOR
  COD FISCAL 3519330

   
  PERSOANE JURIDICE
  SURSA CONT
   IMPOZIT ȘI TAXA PE TEREN  PERSOANE JURIDICE   RO68TREZ0222107020202XXX   
   IMPOZIT ȘI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE  RO24TREZ0222107020102XXX
   IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE  RO43TREZ0222116020202XXX
   IMPOZIT VEHICOL LENT PERSOANE JURIDICE
   RO43TREZ0222116020202XXX
   ALTE IMPOZITE ȘI TAXE (TAXĂ FIRMĂ)  RO48TREZ02221180250XXXXX
   TAXE JUDICIARE DE TIMBRU ȘI ALTE TAXE DE TIMBRU  RO79TREZ02221070203XXXXX
   IMPOZIT PE SPECTACOLE  RO07TREZ02221150201XXXXX
   TAXE ȘI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENȚE ȘI  AUTORIZȚI  DE FUNCȚIONARE  RO04TREZ02221160203XXXXX
   VENITURI DIN CONCESIUNI ȘI ÎNCHIRIERI  RO22TREZ02221300205XXXXX
   TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU  RO02TREZ02221350201XXXXX
   PENALITĂȚI PENTRU NEDEPUNEREA SAU DEPUNEREA CU  ÎNTÂRZIERE A DECLARAȚIEI DE IMPOZITE ȘI TAXE  RO37TREZ02221350202XXXXX
   CHELTUIELI CU EXECUTAREA SILITĂ, GARANȚII  RO04TREZ0225006XXX000271
   
   
   
  PERSOANE FIZICE
  SURSA CONT
   IMPOZIT TEREN AGRICOL EXTRAVILAN  RO18TREZ0222107020203XXX    
   IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE  RO21TREZ0222107020201XXX
   IMPOZIT CLĂDIRI PERSOANE FIZICE  RO74TREZ0222107020101XXX
   IMPOZIT AUTO  RO93TREZ0222116020201XXX
   IMPOZIT VEHICOL LENT PERSOANE FIZICE  RO93TREZ0222116020201XXX
   AMENZI CIRCLAȚIE  RO02TREZ02221350201XXXXX
   ALTE AMENZI  RO02TREZ02221350201XXXXX
   TAXĂ SALUBRITATE  RO07TREZ02221360206XXXXX
   ALTE IMPOZITE ȘI TEXE  RO48TREZ02221180250XXXXX
   TAXE JUDICIARE DE TIMBRU ȘI ALTE TAXE DE TIMBRU  RO79TREZ02221070203XXXXX
   ALTE IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE  RO75TREZ02221070250XXXXX
   TAXE ȘI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENȚE ȘI AUTORIZȚI  DE FUNCȚIONARE  RO04TREZ02221160203XXXXX
   VENITURI DIN CONCESIUNI ȘI ÎNCHIRIERI  RO22TREZ02221300205XXXXX
   TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU  RO02TREZ02221350201XXXXX
   PENALITĂȚI PENTRU NEDEPUNEREA SAU DEPUNEREA CU  ÎNTÂRZIERE A DECLARAȚIEI DE IMPOZITE ȘI TAXE  RO37TREZ02221350202XXXXX
   CHELTUIELI CU EXECUTAREA SILITĂ, GARANȚII  RO04TREZ0225006XXX000271

                
  FIȘIERE-URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ
 •