Relieful şi vegetaţia

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul administrativ al comunei Socodor aparţine unităţii Câmpiei de Vest a României, districtul Câmpiei Crişurilor, partea sa vestică. În partea de vest şi nord-vest teritoriul comunei Socodor se învecinează cu teritoriul comunei Pilu, la nord cu teritoriul comunei Zerind, în partea de nord-est şi est cu teritoriul administrativ al oraşului Chişineu Criş, la sud cu teritoriul administrativ al comunei Şimand, iar la vest şi sud-vest se învecinează cu teritoriul administrativ al comunei Grăniceri. Poziţia geografică a comunei Socodor îi conferă o importanţă deosebită în traficul intern şi internaţional prin punctul de trecere a frontierei Vărşand, care permite comunei largi posibilităţi de legături de schimb şi de participare activă la viaţa economică. Ca subunităţi de relief se disting două trepte, respectiv Câmpia joasă a Crişurilor şi lunca Crişului Alb. Câmpia joasă a Crişurilor este o treaptă de relief cu înclinare pe direcţia sud-est către nord-vest şi prezintă altitudini cuprinse între 105 şi 96 m. În sectorul comunei Socodor această câmpie prezintă un aspect tabular, plan, cu frecvente zone depresionare, foste zone de divagare ale Crişului Alb.