Istoricul localităţii

Comuna Socodor este una dintre cele mai vechi comune din judeţul Arad. Înainte de înfinţarea acestei comune existau două sate mai mici : Ghiurhe şi Picer. Din contopirea acestora s-a format comuna de azi ce poartă numele de Socodor.Conform cărţii "Istoria Judeţului şi oraşului Arad", scrisă de Marcy Şandor, publicată în 1862 şi orientându-ne după vestigiile arheologice scoase la iveală cu ocazia săpăturilor executate în perioada 1930 - 1948 pe movila situată la 4 km sud de liziera comunei, în partea de hotar numită Căoajdă se poate afirma că aşezările omeneşti ale comunei datează din orânduirea primitivă, dinainte de veacul al XII-lea, la începutul şi mijlocul epocii bronzului.Denumirile vechi sub care apare comuna Socodor sunt : Zekudor, Zecuduor, Zecudwar şi Szekudwar. Denumirea comunei este explicată sub două forme, fără a exista însă dovezi istorice, şi anume :
- Cuvântul Socodor derivă din cuvântul maghiar Szec care înseamnă scaun (reşedinţă) şi cuvântul Udvar care înseamnă curte (stăpânul).
- Cuvântul Socodor ar veni de la o pădurice de soc ce împrejmuia comuna în acele timpuri.
Se zice din bătrâni că localitatea Socodor ar data din jurul anului 1200 (nu este dovedit). Când turcii năvălesc în Europa şi zdrobesc armata Ungurească la Monacs, nici părţile dinspre Munte nu au fost cruţate de acţiunile de jaf ale năvălitorilor. Se zice că pe malul drept al Crişului Alb, pe locul unde azi se află comuna, era o pădurice de soc în mijlocul căruia erau câteva aşezări româneşti pe care cetele de turci le-au descoperit în drumul lor spre munte. Întrucât socul ar avea în turceşte o denumire asemănătoare, grupul de case din pădure a fost denumit Socodor. Între anii 1600-1700 cele trei aşezări s-au adunat într-un singur loc, pe locul unde azi se află vatra comunei Socodor. Această ipoteză ar explica şi felul dezordonat în care se află şi azi străzile comunei
Se mai spune că pe la anul 1300 în partea de hotar numită Căoajdă se afla o Mănăstire, probabil din lemn, care a dăinuit până la ocuparea Ungariei de către Turci când a fost arsă.