Investiţii în derulare

  1. Modernizare bază sportivă in comuna Socodor
  2. Extindere sistem integrat de alimentare cu apa
  3. Impadurirea terenurilor degradate
  4. Inlăturarea barierelor de tranzit rutier transfrontalier dintre Socodor şi Kétegyháza