Cultură şi învăţământ

În comuna Socodor există următoarele unităţi de învăţământ:
- o unitate de învăţământ preşcolar - Grădiniţa
- o unitate de învăţământ şcolar - Şcoala Generală‚ Iustin Marşieu clasele I - VIII.
Situaţia din învăţământ se prezintă astfel:
- copii înscrişi în grădiniţă - 80
- elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial - 202
- personal didactic în învăţământul preşcolar - 3
- personal didactic în învăţământul primar şi gimnazial - 15
- săli de clasă şi cabinete şcolare - 13
- laboratoare şcolare - 2
În ce priveşte dotările de cultură, la nivelul comunei îşi desfăşoară activitatea:
- un Cămin Cultural - clădire proprietate privată a Primăriei
- o bibliotecă publică.
Pe teritoriul administrativ al comunei Socodor funcţionează:
- o biserică ortodoxă, situată în zona centrală a localităţii. Terenul aferent este de 2216 mp.
- o biserică catolică, situată în zona centrală, terenul aferent fiind de 1366 mp.
- o biserică baptistă care este situată în zona de locuit a localităţii. Terenul aferent clădirii este de 510 mp.
- biserica adventistă de ziua a 7-a, situată în zona de locuit a localităţii. Terenul aferent este de 670 mp.