Proiect de cooperare transfrontaliera HU-RO

   

 

Comuna Socodor în parteneriat cu Primăria din Kétegyháza, Ungaria, implementează proiectul:
  

"Protecţia mediului prin intermediul investiţiilor în reţele de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor reziduale în Socodor şi Kétegyháza" - HURO/1101/023/ 1.3.3.


În cadrul acestui proiect autorităţile din cele două localităţi, Socodor şi Kétegyháza, şi-au propus să realizeze o staţie de epurare, 10,618 km de canalizare din care 5,4 km în Socodor , precum şi o serie de schimburi de experienţă între parteneri.


Pentru realizarea acestei investiţii a fost prevăzut un buget de 1.999.318 Euro din care 1.842.839 Euro sunt finanţati prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013, iar diferenta va fi asigurată din bugetele autorităţilor din Socodor şi Kétegyháza.


Proiectul se va derula pe o perioadă de 2 ani şi va deservi un număr de 6570 de locuitori din cele două localităţi.


Aceste investiţii şi schimburile de experienţă fac parte din cadrul mai larg pe care şi l-a propus Uniunea Europeană prin programul de cooperare transfrontalieră România - Ungaria care vizează apropierea persoanelor, comunităţilor şi a agenţilor economici din zona de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii de graniţă.


Atât primarul Comunei Socodor, Dl. Ioan Dimitrie Jura cât şi D-na primar Kalcsó Istvánné din Kétegyháza şi-au manifestat în modul cel mai deschis satisfacţia privind implementarea proiectului finanţat din fonduri nerambursabile afirmând că fără sprijinul venit de la Uniunea Europeană prin intermediul acestei finanţări, exclusiv din bugetele proprii ale comunităţior locale nu s-ar fi putut realiza o asemenea investiţie deopotrivă utilă şi oportună.


Mai este de menţionat că localităţile Socodor şi Kétegyháza se află la a două colaborare în derularea de proiecte transfrontaliere fiind parteneri şi în cadrul proiectului "Înlăturarea barierelor de tranzit transfrontalier dintre Socodor şi Kétegyháza" în cadrul căruia s-au realizat lucrări de întreţinere şi reparaţie a 11 km de drumuri în cele două localităţi.


Imagini de la conferința de presă din organizată la Socodor în data de 12.04.2013 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia Uniunii Europene.


www.hungary-romania-cbc.eu


www.huro-cbc.eu