Selectează una dintre categoriile de mai jos

Cultura de grau

Agricultură

Amenajare drumuri agricole

Amenajare drumuri agricole Socodor , FEADR Masura 125

Biserica Ortodoxă Socodor

Junii Socodorului la Chitighaz,Ungaria 2009

Camin cultural

Conferinta presa lansare proiect HURO

Inlaturarea barierelor de tranzit rutier transfrontalier dintre Socodor si Ketegyhaza

Modernizare strazi proiect HURO-Socodor-Ketegyhaza

Modernizare strazi proiect HURO-Socodor-Ketegyhaza

Parc central

Poze din localitate

Refacere pod peste Crisul Alb, Padurea Socodor

Refacere pod peste Crisul Alb

Reparatii trotuare in Socodor

Reparatii trotuare in Socodor

Sfintirea Bisericii Ortodoxe

Stema Socodor

Socodor

Zilele Socodorului 2012

Zilele Socodorului, august 2008

Parada portului popular

Zilele Socodorului, august 2009