Bine aţi venit!

Amenajarea rețelei de canale pentru prevenirea și protecția împotriva inundațiilor, în comuna Socodor, județul Arad
Comuna Socodor este situată în Nord - Vestul României, în zona Crişului Alb, lângă graniţa cu Ungaria. Comuna Socodor este una dintre cele mai vechi comune din judeţul Arad. Înainte de înfinţarea acestei comune existau două sate mai mici : Ghiurhe şi Picer. Din contopirea acestora s-a format comuna de azi ce poartă numele de Socodor. Cuvântul Socodor derivă din cuvântul maghiar Szec care înseamnă scaun (reşedinţă) şi cuvântul Udvar care înseamnă curte (stăpânul). Cuvântul Socodor ar veni de la o pădurice de soc ce împrejmuia comuna în acele timpuri. Se zice din bătrâni că localitatea Socodor ar data din jurul anului 1200. Din punct de vedere geomorfologic teritoriul administrativ al comunei Socodor aparţine unităţii Câmpiei de Vest a României, districtul Câmpiei Crişurilor, partea sa vestică.
În partea de vest şi nord-vest teritoriul comunei Socodor se învecinează cu teritoriul comunei Pilu, la nord cu teritoriul comunei Zerind, în partea de nord-est şi est cu teritoriul administrativ al oraşului Chişineu Criş, la sud cu teritoriul administrativ al comunei Şimand, iar la vest şi sud-vest se învecinează cu teritoriul administrativ al comunei Grăniceri.
 
    Prin Hotărârea Guvernului numărul 199/2013 s-a aprobat stema comunei Socodor.
 
    Descrierea  stemei
 
    Stema comunei Socodor se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
    În partea superioară, în câmpul albastru, se află un cerb lopătar de argint.
    În partea superioară, în câmp roșu, se află o crenguță cu floare de soc și 5 frunze, totul de aur.
    În partea inferioară, în câmp roșu, se află o varză de aur.
    În partea inferioară, în câmp albastru, se alfă un caduceu de argint flancat de două spice de grâu de aur.
    Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
 
Semnificațiile elementelor însumate
 
Cerbul lopătar reprezintă bogăția cinegetică a zonei.
Floarea de soc dă denumirea  localității.
Varza și spicele de grău simbolizează principalele ocupații de bază ale locuitorilor, legumicultura și agricultura.
Caduceul semnifică faptul că este o localitate de frontieră, aflându-se la 12 km de granița cu Ungaria.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
 
 
 
 
Potrivit proiectului de hotărâre, inițiat de primarul comunei Socodor, domnul Jura Ioan Dimitire, pe ordinea de zi a Consiliului Local, care s-a întrunit în ședință ordinară în data de 30 septembrie, anul curent, a aprobat racordarea la rețeaua de apă a comunei Socodor a tuturor gospodăriilor aflate în intravilanul localității și care la data actuală nu sunt branșate la sistemul public de alimentare cu apă. Efortul financiar susținut din Bugetul local al comunei Socodor, se ridică la valoarea de aproximativ 280.000 lei. Astfel vor fi racordate un număr de 350 gospodării, pentru care se va achita către Compania de Apă-Canal Chișineu Criș și furnizorii de materiale, suma de 800 lei/gospodărie. Din cei 800 lei achitați, comuna Socodor, prin Bugetul local, va finanța 506,35 lei. Diferența de 293,65 lei va fi suportată de fiecare beneficiar în parte.

Suma de 506,35 lei finanțat din Bugetul local este compusă din:
1. mufă compresiune dn=25 - 1 buc., preț unitar: 3.28 lei, total valoare: 3.28 lei;
2. țeavă apă pe80 sdr17 pn6 dn=25-10 m, preț unitar: 1,45 lei, total valoare: 14,50 lei;
3. piesă branșare dn=110-3/4 - 1 buc, preț unitar: 10,81 lei, total valoare: 10,81 lei;
4. robinet concesie dn=3/4 fi-fe - 1 buc, preț unitar: 37,98 lei, total valoare: 37,98 lei;
5. racord compresiune dn=25x3/4fe - 1 buc, preț unitar: 2,37 lei, total valoare: 2,37 lei;
6. niplu fontă zincat dn=1 - 1 buc, preț unitar: 1,25 lei, total valoare: 1,25 lei;
7. cămin apometru dn=550 h=800 complet echipat contor 3/4 - 1 buc preț unitar: 338,16 lei, total valoare: 338,16 lei;
TOTAL (făra TVA): 408,35 lei;
TOTAL (inclusiv TVA): 506,35 lei.

Suma de 293,65 lei suportată de către beneficiar este compusă din:
1. mufă compresiune dn=25 - 1 buc, preț unitar: 3,28 lei, total valoare: 3,28 lei;
2. teu fontă egal fi d=3/4 - 2 buc, preț unitar: 2,10 lei, total valoare: 4,20 lei;
3. robinet tr apă dn=3/4 fi-fe - 2 buc, preț unitar: 10,60 lei, total valoare: 21,20 lei;
4. niplu fontă egal d=3/4 - 3buc, preț unitar: 1,25 lei, total valoare: 3,75 lei;
5. țeavă sudată d=3/4 - 2 m, preț unitar: 6,95 lei, total valoare: 13,90 lei;
6. cot fontă fi-fe d=3/4 - 2 buc, preț unitar: 1,83 lei, total valoare: 3,66 lei;
7. robinet apă portfurtun d=3/4 - 1 buc, preț unitar: 13,39 lei, total valoare: 13,39 lei;
8. dop fontă fe d=3/4- 1 buc, preț unitar: 1,12 lei, total valoare: 1,12 lei;
9. țeavă apă pe80 d=25 sdr17.6 pn6 - 5 m, preț unitar: 1,45 lei, total valoare: 7,25 lei;
10. racord compresiune fe d=25-3/4 - 2 buc, preț unitar: 2,37 lei, total valoare: 4,74 lei.
TOTAL (fără TVA): 76,49 lei;
TOTAL (inclusiv TVA): 94,85 lei

La toate acestea se adaugă taxa de racordare către Compania de Apă-Canal Chișineu Criș în valoare de 100 lei, precum și manopera cu privire la săpătura/subtraversare, necesară racordului, care poate să difere în funcție de amplasamentul fiecărui beneficiar (lungimea de la conducta principală, până la locul în care beneficiarul dorește amplasare sursei de apă).
Suma datorată de beneficiar, respectiv 293,65 lei, va fi achitată inițial de către comuna Socodor și va fi recuperată de la fiecare beneficiar, într-o periodă de până la 5 ani de la finalizarea investiției, prin încheierea unui contract, prin care se vor stabili tranșele de plată. La cererea expresă a beneficiarului, perioada de 5 ani se poate extinde până la 10 ani.
Racordarea tuturor persoanelor la rețeaua de apă potabilă, face parte din obiectivele stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare a comunei Socodor, pentru perioada 2014-2020, unde conducerea primăriei Socodor, dorește realizarea unui program ambițios, al cărui scop este acela de a introduce apa potabilă la fiecare gospodărie și de a realiza un sistem de termoficare, bazat pe apă geotermală, pentru încălzirea locuințelor în timpul sezonului rece.

 

 

Cuvântul Primarului

Primăria Socodor

În calitate de primar al comunei Socodor, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

Primar
Jura Ioan Dimitrie